Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

 Plynová chromatografia :

Plynové chromatografy od AC Analytical Controls s aplikačnou nadstavbou pre analýzy nielen petrochemických produktov vrátane ropy, palív, plynov, LPG, a iné.... Uvedené sú len základné systémy, pričom je možné  optimalizovať systém podľa požiadaviek zákazníka.

Prehľadnú tabuľku možných aplikácií ako aj zoznam príslušných GC analyzátorov nájdete  tu.

 

 
DHA Detailed Hydrocarbon Analysis

Klasický GC analyzátor s jednou kapilárnou kolónou, ktorý umožňuje stanovenie zloženia palív až po C15 frakciu. Jednotlivé módy spĺňajú požiadavky ASTM D 5134, D6729,D6730,D6733 a iné. Systém je postavený na GC chromatografe Agilent 7890 s FID detektorom.

prospekt tu


 
SIMDIS - Simulovaná Destilácia

Klasický GC analyzátor s jednou kapilárnou kolónou, ktorý umožňuje stanovenie destilačných charakteristík palív (TBP) až do 750°C. Jednotlivé módy spĺňajú požiadavky ASTM D2887, ASTM D3710, ASTM D5307, ASTM D6352, ASTM D7096, ASTM D7169, ASTM D7213, ASTM D7398, ASTM D7500, EN 15199, EN ISO 3924 a iné. Systém je postavený na GC chromatografe Agilent 7890 s FID detektorom a PTV injektorom.

prospekt tu


 
GAS Analyzers - RGA, NGA

Plynový chromatograf s viacerými kolónami, ktorý umožňuje stanovenie zloženia nielen petrochemických plynov, ale aj zemného plynu , LPG a iných až po C6 frakciu vrátane inertných plynov (N2,H2, O2, He, CO, CO2) a H2S. Jednotlivé módy spĺňajú požiadavky ASTM D1945, ISO 6974, ASTM D2163, ASTM D2504, ASTM D2505, ASTM D2598, ASTM D3588, EN ISO 7941 a iné. Systém je postavený na GC chromatografe Agilent 7890 s FID a TCD detektorom.

prospekt High-Speed RGA tu


 
Reformulyzer TM  M4

Unikátny plynový chromatograf s viacerými kolónami, ktorý umožňuje kompletnú kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu petrochemických prúdov, ako aj hotových palív vrátane kyslíkatých zlúčenín. Jednotlivé módy spĺňajú požiadavky ASTM D5443, ASTM D6839, EN 14517, IP 382, IP 566, ISO 22854, EN ISO 22854 a iné. Systém je postavený na GC chromatografe Agilent 7890.

KOMPLETNÁ ANALÝZA ZA 39 MINÚT!!!!prospekt tu


Uvedené GC chromatografy sú len základnými možnosťami nami ponúkaných prístrojov. V prípade Vašich aplikačných požiadaviek preto kontaktujte našu spoločnosť.